Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 1200

1₫
Tổng đài IP Sangoma PBXact 1200 • Hỗ trợ 1200 user và 350 cuộc gọi đồng thời • Tương thích với các thiết bị đầu cuối chuẩn SIP • Kết nối không giới hạn với đầu số SIP, đầu số DV 1800, 1900xxxx • Kết nối sẵn với các CRM SugarCRM, SuiteCRM, SalesForce, Zoho...
- +

Tổng đài IP Sangoma PBXact 1200
• Hỗ trợ 1200 user và 350 cuộc gọi đồng thời
• Tương thích với các thiết bị đầu cuối chuẩn SIP
• Kết nối không giới hạn với đầu số SIP, đầu số DV 1800, 1900xxxx
• Kết nối sẵn với các CRM SugarCRM, SuiteCRM, SalesForce, Zoho and
ConnectWise, Pop-up thông tin
• Built-in Auto-Provisioning
• Built-in multi-language IVR, voicemail and announcements
• Support 4 PCI Express Slots
• Support 6 x GB Network / 1x Serial Console (RJ45) / 1x VGA
• Thiết bị bảo hành  1 năm

PBXACT-UC-1200

 

Chức năng nhận xét chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
zalo