Silver Card - CommTouch WCF License key

2.450.000₫
Mô tả sản phẩm Silver Card – CommTouch WCF License key là DrayTek cung cấp giấy phép thử nghiệm cho Commtouch GlobalView Web Content Filter trong router Vigor tương thích như Vigor2930 / Vigor2960 / Vigor3300 / Vigor3900 / Vigor5510 / VigorIPPBX 3510. Bạn sẽ cần phải kích hoạt giấy phép thử nghiệm thông qua các thủ tục dịch vụ...
- +

Mô tả sản phẩm

Silver Card – CommTouch WCF License key là DrayTek cung cấp giấy phép thử nghiệm cho Commtouch GlobalView Web Content Filter trong router Vigor tương thích như Vigor2930 / Vigor2960 / Vigor3300 / Vigor3900 / Vigor5510 / VigorIPPBX 3510. Bạn sẽ cần phải kích hoạt giấy phép thử nghiệm thông qua các thủ tục dịch vụ Activation Wizard trên cổng thông tin MyVigor.

 

An ninh
Kích hoạt tính năng bảo vệ thời gian thực từ các mối đe dọa đang nổi lên web bao gồm các phần mềm độc hại, lừa đảo và Zombies / bot

Tuân thủ HR / quy định
Ngăn chặn truy cập tới nội dung có vấn như các trang web khiêu dâm
Năng suất
Chặn hoặc màn hình trang web để tối đa hóa năng suất lao động

Quy định băng thông
Xác định các trang web mà tiêu tốn băng thông của một tổ chức (ví dụ như phim ảnh, âm nhạc)

Kiểm soát của cha mẹ
Hạn chế truy cập vào các trang web không phù hợp

Chức năng nhận xét chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
zalo