Bộ Tăng Âm FreeMate DAX-475

DAX-475 1.540.000₫
Bộ Tăng Âm  FreeMate DAX-475 •  Bộ tăng âm, dùng chung với các loại tai nghe Free Mate. •  Turner volum Micro •  Turner volum Headset •  Flash, Mute (tắt tiếng).
- +

Bộ Tăng Âm  FreeMate DAX-475

•  Bộ tăng âm, dùng chung với các loại tai nghe Free Mate.

•  Turner volum Micro

•  Turner volum Headset

•  Flash, Mute (tắt tiếng).

Chức năng nhận xét chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
zalo